28 กุมภาพันธ์ 2552

ย่อรูปนับล้าน ทันใจด้วย ImageResizer

ImageResizer เป็นโปรแกรมย่อรูปภาพที่มีประสิทธิภาพมากโปรแกรมหนึ่ง
โดยหลังจาก install โปรแกรมลงในเครื่องแล้ว เวลาคลิกขวาที่ไฟล์รูปภาพ
จะมีเมนูสำหรับย่อรูปขึ้นมา โดยสามารถคลุมหลายๆ ไฟล์แล้วย่อทีเดียวได้
เมื่อคลิกขวาแล่้วกดย่อรูปแล้ว จะมีหน้าต่างสำหรับตั้งค่าในการย่อไ้ด้อย่าง
หลากหลาย เช่นปรับขนาด หรือคุณภาพสารมารถดาวโหลดได้จาก
http://www.ziddu.com/download/1057736/ImageResizer.exe.html

ไม่มีความคิดเห็น: